Basic russian

0 student

Орос хэл мэддэг ч юм шиг мэддэггүй ч юм шиг явсаар байна уу!

Эхм цэгцтэй эхнээс нь судлахад бид таньд тусална.

  • Part 1

    1-р хэсэгт бид орос хэлний нэр үгтэй холбоотой дүрмүүдийг үзэх болно.

$30.0 $20.0